Særtakster

Samtalepriser til særlige numre

De takster, der gælder, når du ringer til en række særlige numre, kan variere meget alt efter, hvilket nummer du ringer til.

Det er gratis at ringe til nogle numre - som eksempelvis 112. Andre numre er dyrere at ringe til end de normale takster. Her kan du få et overblik over taksterne til særlige numre.

Se særlige takster for fastnet

 

Priser på fastnet

Få et samlet overblik over priser på fastnet.

Se priser på fastnet

Hjælp til fastnet

Oplever du problemer med dit fastnet?

Få hjælp til dit fastnet