Abonnementer og køb af produkter

Abonnement og køb af andre produkter kan tegnes af alle i AF86 dækningsområde tilknyttet et medlem. Du skal være myndig. Du skal desuden bekræfte, at du er bekendt med og accepterer nærværende handels- og abonnementsbetingelser. AF86’s produkter må kun anvendes til kundens eget private brug og for kundens egen husstand. Hvis AF86 finder dennes produkter uberettiget anvendt, er AF86 berettiget til at afbryde kundens adgang til produkter leveret af AF86.

AF86 forbeholder sig ret til at afvise bestillinger på baggrund af manglende geografisk dækning eller tekniske forhold for forbindelsen. Abonnementer hos AF86 tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt (se herom under pkt. 9 ”Opsigelse”).

Ønskes et abonnement ændret eller opsagt, kan dette ske på AF86’s hjemmeside via selvbetjeningen.

Aftaleindgåelse og kvittering

Bestilling, ændring og opsigelse af produkter sker på AF86’s hjemmeside via selvbetjening. Ved aftaleindgåelsen betales samtidig for den første abonnementsperiode og evt. gebyrer relateret til den enkelte bestilling.

Du modtager en kvittering på din bestilling via mail. Du bør gemme denne mail, da kvitteringen er dit bevis for dit køb.

Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Behandling af persondata

Når du handler med AF86, registrerer vi de oplysninger du afgiver, men AF86 har ikke adgang til og gemmer ikke kreditkortoplysninger.

De registrerede personoplysninger er nødvendige for at kunne gennemføre det køb, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Ved køb af produkter hos AF86 accepteres nærværende handelsbetingelser og dermed videregivelse af dine oplysninger til en eller flere af AF86’s samarbejdspartnere.

Se mere om AF86’s privatlivspolitik og overholdelse af persondataloven (GDPR).

Automatisk betaling

Du tilmelder dig automatisk betaling via betalingskort eller Mobile Pay i forbindelse med dit køb af løbende abonnementsydelser.

Når pengene er trukket, modtager du en kvittering på e-mail eller SMS.

AF86 trækker automatisk fremtidige abonnementsbeløb ved abonnementsperiodens begyndelse fra den konto, dit betalingskort er tilknyttet. Beløbet der trækkes vil derfor være et fast beløb i henhold til din abonnementsaftale.

Har du fået nyt betalingskort eller ønsker at ændre det tilknyttede betalingskort, kan du gøre dette på AF86’s hjemmeside via selvbetjeningen.

Ønsker du at gøre indsigelse mod, eller at afvise, en fremtidig betaling, skal du skriftligt kontakte AF86.

Gør du indsigelse senest fem hverdage før betaling finder sted, kan vi nå at sætte opkrævningen af regningen i bero, indtil der er taget stilling til din indsigelse.

Vi henviser i øvrigt til den europæiske klagemyndighed:
ec.europa.eu

Dine kortoplysninger gemmes ikke af AF86 men udelukkende hos den danske betalingsformidler Epay Payment Solutions (Epay), og kun så længe du er tilmeldt automatisk kreditkortbetaling.

Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret). Uvedkommende har således ingen mulighed for at få adgang til dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til Epay ved tilmelding.

Epays betalingsgateway er overfor AF86 oplyst til at være fuldt PCIcertificeret og hosted i et sikkert miljø, der garanterer optimal sikkerhed og beskyttelse mod tab af kortholderens personlige data.

Installation af udstyr

Kunden er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af AF86, er godkendt i overensstemmelse med gældende regler.

Adgang til internettet

Internetabonnementet giver adgang til internettet med den hastighed, det pågældende abonnement berettiger til. På grund af internettets natur kan AF86 dog ikke garantere, at den til abonnementet knyttede hastighed altid vil kunne opnås.

AF86 forbeholder sig ret til at foretage prioritering af trafik i antenneforeningens netværk.

Videresalg af kapacitet, herunder hosting er ikke tilladt.

Kvaliteten af internetforbindelsen via Wifi afhænger af flere faktorer, herunder afstand til router, antal samtidige brugere, anvendt udstyr og de sendemæssige forhold.

AF86 garanterer ikke for båndbredden via Wifi-forbindelsen.

Afhjælpning af fejl

Konkrete fejl eller -driftsforstyrrelser skal anmeldes til AF86’s samarbejdspartnere. Kontaktinformationer og åbningstider kan ses på AF86’s hjemmeside under "Kontakt".

For fejltilkald, som kan henføres til fejl eller mangler ved kundens eget udstyr eller til kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, forbeholder AF86 sig ret til at viderefakturere omkostningen for besøg af servicetekniker.

I forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter kunden sig til at acceptere samt være behjælpelig med fysisk adgang til installationen på kundens adresse. Service vil udelukkende blive udført af teknikere udpeget af AF86 eller vores samarbejdspartnere. Hvis det ikke er muligt at få fysisk adgang til installationen på kundens adresse, forbeholder AF86 sig retten til ikke at udføre yderligere fejlafhjælpning.

AF86 påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at kunden har anvendt ikke godkendt udstyr, eller at kunden har foretaget indgreb i installationen.

AF86 er kun ansvarlig for service og vedligehold på hovedanlæg og på medlemmers lokale anlæg frem til tilslutningspunkt hos kunden.

Opsigelse

Løbende abonnementer kan opsiges med et varsel på mindst 1 måned til udgangen af en måned.

Abonnementet skal opsiges gennem selvbetjeningen på AF86’s hjemmeside eller skriftligt via mail til af86@af86.dk.

Uden abonnement kan der ikke modtages produkter fra AF86, ej heller eventuelle tilkøbte Yousee produkter.

Ved opsigelse af abonnement hos AF86 tilbageleveres evt. lånt eller lejet udstyr, samt udleveret tilbehør til dette.

I tilfælde af misligholdelse af abonnementsbetalinger har AF86 ret til at lukke eller opsige/ophæve abonnementet uden yderligere varsel, samt opkræve kunden for udestående betalinger.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos AF86. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang bestiller et abonnement. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette skriftligt ved at sende en mail til AF86 på af86@af86.dk

Husk at opgive medlemsnummer og adresse.

Hvis du ønsker at få ydelsen (produkter) leveret før fortrydelsesretten udløber, skal du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen påbegyndes og dermed frasiges de 14 dages fortrydelsesret.

Definitioner

Abonnement:
Ved et abonnement forstås, at der er indgået en aftale med AF86  om levering af et eller flere produkter.

Abonnementsafgift:
Abonnementsafgift er betaling for det valgte produkt

Abonnementsperiode:
Abonnementsperiode er den valgte periode, hvor betaling for produktet er dækkende.

Rykkergebyr:
Afgift for manglende rettidig betaling

Lukke-, åbnings- og ændringsgebyrer:
Afgift i forbindelse med en lukning/afbrydelse, genåbning eller ændring af abonnement.

Medlemmer:
Boligafdeling, grundejerforening, antennelaug, skole, plejehjem eller institution optaget som medlem i AF86

Kortbetaling:
Betaling kan foretages med Visa eller Mastercard. Der kan ikke betales med andre betalingskort.

MobilePay:
Betaling kan foretages med MobilePay.

Abonnent: (også kaldet kunde)
Juridisk person eller selskab tilknyttet et medlems dækningsområde og som indgår selvstændig aftale med AF86 om køb af et eller flere produkter.

Handels- og abonnementsbetingelser som pdf